Join us =>

״או שנענשה את זה פשוט, או שפשוט לא נעשה״

בניה ים תיכונית

אהוד ברק - טרם יציאה למבצע ״אביב נעורים״

בית מגורים בקיבוץ תובל

בית ים תיכוני שנכנסים אליו באמצעות גשר שממוקם מעל פלג מים טבעי שמתמלא בחורף ונאסף לבריכה קטנה.

הבית הכחול

בית מגורים שנבנה בהשראת סיפור חייהם של בני המשפחה, בתקופה שחיו בסיני לחוף ים סוף. מבנה הבית מבטא בצבעיו, בצורתו הגלית, בזרימה ובחופש, שאפיינו את מהות התקופה וזיכרונות המשפחה.

בית דננברג

בית ים תיכוני במצפה חרשים. משולב ומוסווה בחורש טבעי. העניסה דרך פעמוני רוח ופטיו ובו מדרגות בנויות העולות למרפסת נוף בגג.

בית שני בנחלה בכפר ברוך. עוצב בשפה אורגנית, שולב בין העצים הקיימים וצופה אל נוף עמק יזרעאל.

בית אלמלם

לבית זה סיפור מיוחד בהשראת המכתב שכתבה לי המשפחה, שחשף קשרי עבר מרתקים ביני ובין המשפחה. בהשראת קשר זה ואופי המשפחה נוצר מבנה ים תיכוני משתפל על צלע ההר מסביב לפאטיו רחב וירוק. בקומה העליונה יחידת אירוח ״דרנא בגליל״

 

מצפה חרשים

 gidico@zahav.net.il

04-9873263

050-7239682

עיצוב: סטודיו בועות