Join us =>

 

 

 

 

 

מבנה קובייתי של שנות החמישים.

הפך לבית קלאסי משולב קשתות, חיפוי אבני ״בריק״ ופרגולות.

בניה כפרית בנווה אור

בניה כפרית בנווה אור

מצפה חרשים

 gidico@zahav.net.il

04-9873263

050-7239682

עיצוב: סטודיו בועות