Join us =>

 

 

 

 

בתים כפריים במושב עצמון במשגב. ההרחבה תוכננה בשיתוף עם אדריכל אסף שילה. תוכננו ובוצעו כ-8 דגמים כפריים בהתאם לאופי המגרשים.

הרחבת מושב עצמון

הרחבת מושב עצמון

מצפה חרשים

 gidico@zahav.net.il

04-9873263

050-7239682

עיצוב: סטודיו בועות

 

 

 

כרגע הפרויקט בשלבי תכנון סופיים לפני בניה. הבתים בתים ״צומחים״ בהתאם לצרכי המשפחות השונות שיתגוררו בהרחבה. הבתים בעלי אופי גלילי בקנה מידה אנושי המשתלבים בסביבת הישוב ובנוף הגלילי.