Join us =>

 

 

 

 

יפרויקט שנמצא לקראת בניה. התכנון כולו עפ״י תקן בניה ירוקה מחייב. אופי ההרחבה הוא ים תיכוני משולב חצרות פנימיות ופרגולות. להרחבה עוצבו שלושה דגמים שונים וכל בית עוצב פרטנית בתיאום עם המשפחה.

הרחבת קיבוץ יחד

הרחבת קיבוץ יחד

מצפה חרשים

 gidico@zahav.net.il

04-9873263

050-7239682

עיצוב: סטודיו בועות

 

 

 

כרגע הפרויקט בשלבי תכנון סופיים לפני בניה. הבתים בתים ״צומחים״ בהתאם לצרכי המשפחות השונות שיתגוררו בהרחבה. הבתים בעלי אופי גלילי בקנה מידה אנושי המשתלבים בסביבת הישוב ובנוף הגלילי.