Join us =>

 

 

 

 

ישוב: אלון הגליל פרויקט: הרחבה

הרחבה שהוקמה לפני 15 שנים ברחובות הגת והשלף באלון הגליל.

הדגמים תוכננו בעקבות מכתבים שכתבו לי המשפחות, ובהשראתם עוצבו ארבעה ״טיפוסים״ של בתים, שונים בצורתם ובמבנם המתאימים לאופי השונה של המשפחות ומשתלבים בסביבה. אזורי הישיבה עוצבו בחצרות האחוריות כלפי הנוף הנשקף מהבתים ומאפשרים פרטיות.

הרחבת כפר שמאי

הרחבת כפר שמאי

מצפה חרשים

 gidico@zahav.net.il

04-9873263

050-7239682

עיצוב: סטודיו בועות

 

 

 

כרגע הפריקט בשלבי תכנון סופיים לפני בניה. הבתים בתים ״צומחים״ בהתאם לצרכי המשפחות השונות שיתגוררו בהרחבה. הבתים בעלי אופי גלילי בקנה מידה אנושי המשתלבים בסביבת הישוב ובנוף הגלילי.