Join us =>

על אבנים וכאבי גב:

כאשר בניתי את ביתי בחרשים החלטתי לאסוף אבנים טבעיות המפוזרות בטרסות מחוץ לישוב כדי לבנות את הבית מאבן טבעית. לאחר חודשים של איסוף אבנים פגעתי קשות בכמה מחוליות גבי התחתון ולא יכולתי להמשיך ולאסוף אבנים.

אבן טבעית שאספתי - משולבת בביתי

לאחר מספר שנים תכננתי פרויקט תיירותי במטולה הנקרא ״הבית מול הבופור״. במהלך הבניה התלונן שכן על גובה גג המבנה, בגללו הוצא צו הפסקת עבודה והוזעקתי לשטח למצוא פתרון. ביקשתי ממהנדסת הוועדה להתלוות אלי. עלינו שנינו יחד עם המזמין והמפקח לגג המבנה. בעוונותי שכחתי שתכננתי בתקרה פתח תאורה גדול, שכוסה במהלך הבניה בדיקט. בעוד אנחנו משוטטים על הגג, דרכתי על הדיקט והתרסקתי למטה. אפשר היה לחשוב שאותה הנפילה תהפוך אותי למשותק, אבל להפתעתי הרבה, התוצאה היתה הפוכה. לא רק שהצלחתי לעמוד על הרגליים, אלא שמאותו היום נעלמו לי (כמעט לחלוטין) כאבי הגב.

לימים הסתובבתי בהר חלוץ עם עובדת שלי מהמשרד כחלק מעניני תכנון של המשרד. באותו היום קפצנו לבקר את משפחת בורשטיין שאת ביתה תכננתי כמה שנים קודם. גברת בורשטיין שמחה מאוד לפגוש אותי וסיפרה שהיא מאוד התרשמה מהסיור שעשינו במגרש טרם התכנון של ביתה, מכיוון שבמהלך

התכנון היא הסתכלה אחורה וראתה אותי יושב על סלע וחשבה שכך אני מקבל השראה לעיצוב הבית הנובע מהסביבה הטבעית של הבית. כשיצאנו ממנה סיפרתי לה שבאותה התקופה לא יכולתי לעמוד על הרגלים (בגלל הפגיעה באותן החוליות) וניצלתי כל סלע שראיתי כדי לשבת עליו.

לאחר חודשים של איסוף אבנים פגעתי קשות בכמה מחוליות גבי

נפלתי מפתח תאורה שתכננתי בגג

מאותו היום נעלמו לי כאבי הגב

אבן טבעית שאספתי - משולבת בביתי

מצפה חרשים

 gidico@zahav.net.il

04-9873263

050-7239682

עיצוב: סטודיו בועות