Join us =>

עצי אלון וארכיטקטורה

כמי שגר במצפה חרשים, בו נעשה הכל כדי לשמר חורש טבעי, ובמיוחד עצי אלון, חשוב לי מאוד לשמור על בניה אורגנית שמשתלבת עם הסביבה ובעיקר שומרת על החורש הטבעי. מרכז הישוב.

מרכז חרשים בנוי מסביב לדולינה (קרחת יער קטנה) טבעית ומסביבה עצי אלון. במשך שנים קראתי להרחבות שתכננו בגליל ״מכלאות״, כיוון ששיטת הבניה הכתיבה חיסול חורש טבעי ויצירת משטחים שטוחים עם גדרות ומעקות מסביבם.
במצפה חרשים שולבו עצים קיימים בתוך פתחים בדקים מעץ, כך שהבניה בישוב השתלבה עם החורש הטבעי והפגיעה היתה מינימלית.

חשוב לי לשמור על בניה אורגנית שמשתלבת עם הסביבה

קרחת היער במרכז חרשים

באלון הגליל תכננתי מבנה רב תכליתי. שלב א׳ בתכנון כלל את בחירת מיקום המבנה. הוחלט למקם את המבנה באופן כזה שאינו פוגע בסביבה האורגנית ועץ האלון הגדול שקיים בשטח משולב בתוכנית ובמבנה עצמו, כסמל לאלון הגליל.

באלון הגליל תכננתי מבנה

שאינו פוגע בסביבה הקיימת

ומשלב את העצים בתוך הבנה

מצפה חרשים

 gidico@zahav.net.il

04-9873263

050-7239682

עיצוב: סטודיו בועות